WYNAJEM ŻURAWIA HDS - FASSI

ŻURAW HDS

FASSI 295

Najwyższy moment Fassi 295 wynosi aż 28,95 tm / 284 kNm. Maksymalny zasięg mini żurawia to 26,70 m z wysięgnikiem. Wymiary ogólne minimalne: 2,50 x 1,05 x 2,46 m.

Wyposażenie modelu Fassi 295 m.in: jednostka sterująca FX500, pilot radiowy, kontrola automatyczno-dynamiczna, podział przepływu. Mini żuraw FASSI został stworzony do pracy na samochodach HDS.

WYNAJEM ŻURAWIA - KLAAS

 ŻURAW

klaas K1003 RSX

Żuraw K1003 z hakiem o wysokości prawie 53 metrów i maksymalnym udźwigu 6 ton jest jednym z największych żurawi samochodowych Klaas. Zamontowany na trzyosiowej ciężarówce z tylną skrętną osią. W ten sposób zwrotność i wygodna obsługa są idealnie połączone z ogromnym zasięgiem aluminiowego wysięgnika. K1003 współpracuje z podwójnym teleskopowym wysięgnikiem, na którym oba przedłużenia można wysunąć jednocześnie i w tym samym stopniu. Oznacza to, że przenoszony ciężar jest optymalnie rozłożony, a wysięgnik może być szeroko stosowany nawet w ciasnych sytuacjach konstrukcyjnych.

· Wysokość haka: 52,2 m
· Długość wysięgnika: 54,00 m
· Udźwig wciągarki 3000 kg
· Obciążenie haka (min.-max.): 3,0-6,0 t
· Szerokość wysięgnika (min.-max.): 2,96-5,94 m
· Wysięgnik (3000-1000 kg): 6,61-15,45 m

BEZPIECZNIE

KOMPLEKSOWO

TERMINOWO